Turundusplaani osa äriplaanis

Teema: Internetiturundus 27 Aprill 2010 | Avalda arvamust (59)
Turundusplaani osa äriplaanis

Kirjutades äriplaani, seletab turundusplaani osa seda, kuidas sa kavatsed kliente meelitada oma tooteid ja/või teenuseid ostma. Turundusplaanis on ka osad, mis üksikasjalikult kirjeldavad ka:

 • Tooteid ja/või teenuseid ning su unikaalset müügiplaani
 • Hinnakujunduse strateegiat
 • Müügi/jaotuse plaani
 • Reklaamimise ja müügikampaania plaani

Kõige lihtsam viis oma turundusplaani arendada on kõik need osad läbi käia, viidates turu-uuringule, mis enne tehtud on. (Pane tähele, et kui arendad turundusplaani üksinda, mitte äriplaani osana, siis tuleb sinna sisse panna ka sihtgrupi ja konkurentsi analüüsi osa).

Tooted ja/või teenused

See osa turundusplaanis keskendub sinu toote või teenuse ainulaadsusele ja kuidas klient selle ostmises või kasutamisest kasu saab. Kasuta neid küsimusi, et kirjutada lõik nende aspektide kokkuvõttest oma turundusplaani jaoks:
 
Millised on sinu toote või teenuse tunnused?
 
Kirjelda oma toote või teenuse füüsilisi omadusi, ka teisi olulisi tunnuseid, nagu mida see teeb või kuidas sinu toode või teenus erineb konkureerivatest toodetest või teenustest.
 
Kuidas sinu toode või teenus kliendile kasulik on?
 
Pea meeles, et hüved võivad olla nii mittemateriaalsed kui ka materiaalsed; näiteks kui müüd puhastustoodet, siis sinu kliendid saavad kasu puhtast majast, aga nad võivad kasu saada ka parema tervise nautimisest. Mõtle alustuseks välja nii palju hüvesid kui võimalik ja siis vali rõhutamiseks välja hüved, mida su sihtgrupi kliendid kõige rohkem turundusplaanis hindavad.
 
Mis on see, mis eristab sinu toodet või teenust kõigist teistest?
 
Teiste sõnadega, mis on sinu unikaalne müügiplaan, millist sõnumit soovid oma toote või teenuse kohta klientidele edastada, mis on su turundusplaani süda? Turundusplaani mõte ongi selle keskse sõnumi edastamine klientidele.

Hinnakujunduse strateegia

Hinnakujunduse strateegia osa turundusplaanist hõlmab seda, kuidas kindlaks teha oma tootele või teenusele hinna panemine, pandud hind peab olema konkurentsivõimeline, aga ikkagi lubama sul mõistlikku kasumit teenida.
 
Võtmesõna siin on „mõistlik“; sa võid nõuda igat hinda, mida tahad, aga igal tootel või teenusel on limiit kui palju klient on valmis kulutama. Su hinnakujunduse strateegia peab kliendi piiri arvesse võtma.
 
Kõige tavalisem küsimus, mis väikeäride inimestel hinnakujunduse strateegia osas turundusplaanis on: „Kuidas teada, millist tasu võtta?“
Põhimõtteliselt paned sa oma hinna paika läbi kulude hindamise protsessi, oma hüvede hindamise klientide suhtes ja oma toodete, teenuste ning hindade võrdlemisega teiste sarnastega.
 
Pane hind paik nii, et uuri kui palju selle toote või teenuse tootmine või pakkumine maksma läheb ja lisa juurde aus hind hüvede eest, mida klient nautida saab. Uurides, mida teised sarnaste toodete või teenuste eest küsivad ja selle järgi saad aru, milline on „aus“ hind selliste hüvede eest.
 
Hinnakujunduse strateegia põhijoontes peab sinu turundusplaanis vastama järgmistele küsimustele:
 
Milline on sinu toote või teenuse hind? Arvutamisel arva kindlasti sisse ka kõik kindlad ja juhuslikud kulud; tööjõu ja materjali kulud on ilmselged, aga võid igaks juhuks sisse arvata näiteks ka veo-, administratiiv- ja/või müügikulud.
 
Kuidas on sinu toote või teenuse hinnakujundus võrreldes turulolevate sarnaste toodete või teenustega?
Selgita, kuidas sinu toote või teenuse hinnakujundus on konkurentsivõimeline. Näiteks, kui plaanitud hind on madalam, siis kuidas sul on võimalik seda teha? Kui see on kõrgem, siis miks peaks klient tahtma rohkem maksta? Siin tulebki hinnakujunduse strateegias „strateegia“ osa mängu – kas sinu äri on konkurentsivõimelisem kui hind on suurem, väiksem või sama kui konkurentidel ja miks?
 
Millist investeerimistagastust sa sellise hinnakujunduse strateegiaga ootad ja kui pika aja jooksul?

Müügi ja jaotuse plaan

Pea meeles, turundusplaani peamine eesmärk on inimestele oma tooteid või teenuseid müüa. Müügi ja jaotuse plaani osa turundusplaani detailid teevadki selle tõeks.
Traditsiooniliselt on müügi ja jaotuse osas kolm osa, kuigi kõik need kolm ei pruugi sinu äri kohta käia.
 
1.) Võta kokku kõik kasutatavad jaotamismeetodid
 
Kuidas sinu toode või teenus kliendini jõuab? Näiteks, kas jagad oma teenust või toodet läbi veebilehe, e-kirja, müügiesindaja või jaemüügi?
 
Millist jaotuskanalit hakatakse kasutama?
 
Otseses jaotuskanalis läheb toode või teenus valmistajalt otse tarbijale. Üheastmelises jaotuskanalis läheb see valmistajalt jaemüüki ja sealt tarbijani. Traditsiooniline jaotuskanal on valmistajalt hulgimüüjale ja hulgimüüjalt tarbijale. Võta kokku kõik erinevad firmad, inimesed ja/või tehnoloogiad, mis osalevad sinu toote või teenuse tarbijani jõudmise protsessis.
 
Millised on jaotusega seotud kulutused?
 
Millised on kättetoimetamise tingimused?
 
Kuidas jaotusmeetodid mõjutavad tootmiseaega või kättetoimetamist? (Kui kaua võtab aega, et toode või teenus jõuaks kliendini?)
 
Kui sinu äri müüb ka mingit toodet, siis peaksid oma turundusplaani lisama ka informatsiooni laoseisu ja pakendamise kohta. Näiteks:
 
Kuidas sinu tooteid kättetoimetamise ja näitamise jaoks pakitakse?
 
Kas pakkimisel on kõik nõudmised täidetud (näiteks sildid)?
 
Kas pakend on korralikult kodeeritud, hinnatud ja täiendab toodet?
 
Milline peaks olema minimaalne laoseis, et müügis poleks mingit kadu probleemide tõttu, nagu hilinenud saatmine ja tähtajaks täitmata tellimused?
 
2.) Võta kokku äritoimingud oma äri ja oma klientide vahel.
 
Milliseid süsteeme kasutatakse tellimuste töötlemiseks, teele saatmiseks ja arvete esitamiseks?
 
Milliseid maksemeetodeid kliendid kasutada saavad?
 
Milliseid krediiditingimusi klientidele pakutakse? Kui pakud allahindlust varasel maksmisel või trahvi makse hilinemisel, siis peaksid need turundusplaani selles osas olema ära märgitud.
 
Milline on sinu tagastuspoliitika?
 
Milliseid garantiisid kliendile pakutakse? Kirjelda neid või teisi teenuste garantiisid.
 
Millist müügijärgset toetust sa kliendile pakud ja millist hinda (kui üldse) selle toetuse eest võtad?
 
Kas on olemas süsteem kliendi tagasisideks, et kliendi rahulolu (või selle puudumist) saaks jälgida ja leida?
 
3.) Kui sinu äris seda rakendatakse, siis võta kokku oma müügistrateegia.
 
Millist tüüpi müügiinimesed on sinu äriga seotud (volitatud müüjad, toote esitlejad, telefonimüüjad jne.)?
 
Kirjelda oma ootusi nende müügiinimeste suhtes ja kuidas müügi efektiivsust mõõdetakse.
Kas pakutakse ka müügitreeningu programmi? Kui, siis kirjelda seda turundusprogrammi selles osas.
 
Kirjelda preemiaid, mida müügiinimestele pakutakse, et nende saavutusi ergutada (nagu uute arvete saamine, kõige rohkem tellimusi jne.).

Reklaamimise ja müügikampaania plaan

Peamiselt kirjeldab turundusplaani reklaamimise ja müügikampaania osa seda, kuidas sa edastad oma unikaalse müügiplaani oma potentsiaalsetele klientidele. Kuigi on sulle on saadaval tuhandeid erinevaid müügikampaania lähenemisviise, siis edukat reklaamimise ja müügikampaania plaani eristab mitte-edukast on keskendumine – ja just seda sinu unikaalne müügiplaan pakubki.
 
Mõtle kõigepeale, millist sõnumit sa oma sihtgrupile tahad saata. Siis vaata neid müügikampaania võimalused ja otsusta, milliseid oma turundusplaanis esile tõsta:
 
Reklaamimine – kõige parem lähenemine reklaamile on võtta asja meedia seisukohalt ja milline meedia on kõige tõhusam sinu sihtgrupile. Siis võid otsustada kui palju sa oma aastasest reklaamieelarvest igale meediakanalile kulutad.
 
Millise protsendi oma aastasest reklaamieelarvest sa igasse järgnevasse kulutad:
 • Internet
 • Televisioon
 • Raadio
 • Ajalehed
 •  Ajakirjad
 • Telefoniraamatud/kataloogid
 • Reklaamitahvlid
 • Pingi/bussi/rongi reklaamid
 • Otsesed e-kirjad
 • Ühised reklaamid hulgimüüjate, jaemüüjate või teiste äridega?
Arva juurde mitte ainult reklaamikulud, vaid ka sinu ettekujutused sellest, kui palju reklaami käivet juurde toob.
 
Müügikampaania – kui see on sinu ärile sobilik, siis võid oma reklaamimise ja müügikampaania plaani juurde liita sellised müügikampaania tegevused:
 • Tasuta näidiste pakkumine
 • Kupongid
 • Ostu avaldamise punkt
 • Tootetutvustus
Turundusmaterjalid – igas äris on turundusplaanis mõned neist. Kõige tavalisem turundusmaterjal on visiitkaart, aga brošüürid, bukletid ja teenuslehed on samuti levinud.
Iga kodulehe jaoks on väga olulised just välised viited ja üks hea näide on siin: lastekaubad mänguasjad.
 
Avalik tähelepanu – veel üks müügikampaania osa, mida iga äri peaks kasutama. Kirjelda,
kuidas kavatsed avalikku tähelepanu saada. Kuigi pähe tulevad kohe pressiteated, siis see on kõigest üks viis saada inimesi levitama jutte sinu ärist. Kaalu ka:
 • Toodete käiku laskmine
 • Spetsiaalsed sündmused, kaasa arvatud rahvastiku osalus
 • Artiklite kirjutamine
 • Soovituste saamine ja kasutamine
Sinu äri veebileht – kui su äril juba on või alles hakkab olema ka veebileht, siis kirjelda, kuidas veebileht sobib su reklaamimise ja müügikampaania plaani.
 
Näitused – näitused võivad olla uskumatult tõhusad müügikampaaniad ja müügivõimalused – kui valid õiged välja ja lähed mõttega oma reklaamiplaan käima lükata.
 
Teised müügikampaania võimalused
 
Sinu müügikampaaniate piiriks on tõesti ainult sinu kujutlusvõime piir. Kui plaanid anda mingit kursust, toetada mõnda kogukonna üritust või korraldada e-kirja kampaaniat, siis võiksid mõelda selle oma reklaamimise ja müügikampaania plaani sisse panemiseks. Pea meeles, et juhuslikud, seoseta katsed oma toodet või teenus reklaamida on juba ette määratud läbi kukkuma. Sinu eesmärk on planeerida ja läbi viia sari keskendunud müügikampaania üritus, mis kõnetavad teie potentsiaalseid kliente.
Kuigi väikeäridel on tihti pisitilluke (või olematu) müügikampaania eelarve, ei tähenda see, et väikeäri ei saaks välja mõelda ja läbi viia tõhusaid müügikampaaniaid.     Ükski äri pole liiga väike turundusplaani jaoks. Pealegi, ükski äri pole ju liiga väike klientide jaoks. Ja kui sul on need olemas, siis pead nendega suhtlema oma toote ja/või teenuse pärast.

Seotud postitused


Eduka veebiesindatuse 4 elementi
7 nõuannet oma vabakutselise äri turustamiseks offline´is
5-astmeline internetiturunduse plaani, mis on taskukohane ja tõhus
Kiire äriplaan: 5 küsimust aru saamaks, kas su idee on seda väärt

Kiire äriplaan: 5 küsimust aru saamaks, kas su idee on seda väärt

Teema: Äri alustamine 23 Aprill 2010 | Avalda arvamust (118)
Kiire äriplaan: 5 küsimust aru saamaks, kas su idee on seda väärt

1. Kas sellel on turgu?

Paljud inimesed alustavad äriga müües tooteid või pakkudes teenuseid, sest nad on alati just seda teha tahtnud. Aga oma äri alustamise reegel number üks on see, et teised inimesed peavad tahtma seda toodet osta või teenust kasutada. Vastasel korral üritaksid nagu külmal päeval jäätist müüa – selle äriplaaniga pole mõtet jätkata.

Katseta oma äriideed alustades väikselt (näiteks üritades eBays või kohalikes poodides oma tooteid müüa) ja tehes turu-uuringut. Pea märkmeid. Kui tulemused pole head, liigu edasi mõne teise äriidee juurde.

Äri ostmine: saad jala ukse vahele kui ostad juba tõestatud ostjaskonnaga äri. Trikk on sulle antud infost tõe välja selgitamine.
 

2. Milline on selle äri võimalik tulu?

Teiste sõnadega, kas selle taga on ka raha – või vähemalt nii palju raha, et vaeva väärt olla? Sul võib olla põlev iha heegeldada laudlinu, aga kui mitte keegi ei taha neid tooteid osta, siis pole sellest mingit kasu.

Sama lugu on ka siis, kui protsess on nii aeganõudev, et saad toota vaid ühe toote kuus, siis ei saa sa piisavalt tulu ka siis, kui teed sellest elujõulise poole kohaga äri. Sinu äriplaan selle äriideega lõppeb siin.

Äri ostmine: kontrolli rahalist seisu. Kui palju raha see äri minevikus teeninud on? Millised on tuleviku sissetuleku lootused?
 

3. Kas turg on liiga küllastunud?

Selle toote või teenuse jaoks, mida sina mõtled, võib olla turg olemas ja piisavalt potentsiaalset tulu – nende jaoks, kes seal juba on. Mõnikord on konkurents uue äri jaoks lihtsalt liiga tihe, et seal läbi lüüa.

Näiteks, tahaksid äkki kuskil väikelinnas avada kasutatud raamatute poe. Aga seal juba on üks ja äriplaani tegemise ajal avati veel üks. Vaadates turu potentsiaalset suurust, poleks sellel plaanil mõtet, sest kolmandat kasutatud raamatute poodi pole vaja.

Uuri oma ideede valguses tähelepanelikult konkurentsi. Mida nemad täpselt pakuvad ja mina sina hakkad pakkuma? Kuidas sa oma tooteid ja/või teenuseid neist eristad? Kui palju turust sa võid endale saada?

Äri ostmine: kui äri on minevikus tulus olnud, ei garanteeri see, et ta ka edaspidi tulusaks jääb. Uuri väga tähelepanelikult konkurentsi. Võib olla, et muutused turul või raskused konkurentsis püsimisega on äri müümise põhjuseks.
 

4. Millised takistused on mu äriplaanil ja kas nendest on võimalik üle saada?

Mõnikord on sul äriidee, mis näib kaljukindel. Sa tead, et sellele on turgu, sa tead, et sul on konkurentsis võimalus ja sa tead, et sellest tuleb ka tulu – aga seal on mõningaid probleeme, millest ümber ei saa.

Näiteks sa tahad alustada limusiini teenusega, aga avastad, et ei saa vajalikku luba. Või tahad olemasolevat kuurorti täiendada, aga vajalikku tsoonideks jaotamise luba on võimatu saada. Või tahad alustada kodus asuvat äri oma elukohas ja avastad, et sinu naabruskonnas on kodused ärid keelatud.

Võta aega, et täielikult uurida kõiki kogukondlikke, föderaal- ja muid määrusi, regulatsioone ning seadusi, mis su äriplaani võivad mõjutada. Mõnes kohas võid erinevaid takistusi ületada kui tunned õigeid inimesi. Aga võib olla ka nii, et sa ei tohi teha, mida tahad, seal kus sa oled. Sellisel juhul võid oma äriplaani katki jätta, selle sahtlisse paremaid aega ootama panna või sellele vastuvõtlikuma koha leidma.

Äri ostmine: probleemid seadusega (ükskõik millist sorti) on äri müümiseks üks tavalisimaid põhjuseid. Uuri kindlasti, ega äril, mida plaanid osta, pole väljapaistvaid või minevikus olevaid kohtuasju.
 

5. Kas mul on kõik vajalik, et seda lõpuni viia?

Äri alustamine on kurnav. Selgemalt pole enam võimalik öelda. Arvatavasti pead töötama kauem kui kunagi varem ja tegema seda pikemalt kui arvasid võimalik olevat – isegi siis, kui ostad juba olemasoleva äri. Kui sa pole valmis ennast täielikult oma äriplaanile pühenduma või pole füüsiliselt väljakutseks valmis, siis pane veel oma äriplaan ootele.

Rahaline pool on samuti probleemiks paljudele, kes äriga alustavad. Sul peab olema piisavalt raha mitte ainult äri alustamiseks vaid ka enda toetamiseks seni, kuni äri edenema hakkab. Kuigi mõned lahendavad selle probleemi alustades poole kohaga äriga, siis tööl käimine ja äri alustamine ühel ajal võib su vastupidavuse tõeliselt proovile panna.

Kui oled läbi saanud kõigist viiest küsimusest selles kiires äriplaanis, siis palju õnne! Sul on elujõuline äriplaan!

Seotud postitused


5 nõuannet, kuidas vidoe abil kasvatada oma äri aastal 2010

5-astmeline internetiturunduse plaani, mis on taskukohane ja tõhus

Teema: Internetiturundus 22 Aprill 2010 | Avalda arvamust (9)
5-astmeline internetiturunduse plaani, mis on taskukohane ja tõhus

Internetiturunduse plaani samm nr.1 – oma kliendi määratlemine

Oma kliendi määratlemine on sama oluline kui näiteks oma toote määratlemine või oma firmale nime andmine. Kui turundusplaan pole tehtud juba äriplaaniga koos, siis tuleb see harjutus läbi teha. Kui turundusplaan on juba äriplaanis sees, siis võib selle sammu vahele jätta ja samm nr.2-e juurde minna.
Tegevus:
Vasta nendele küsimustele võimalikult ausalt. Teiste sõnadega ära suuna sinna oma ootusi ja lootusi. Milline on teie ideaalne, ehe klient tegelikult?
·         Kas mu ideaalne klient on meessoost või naissoost?
·         Kas mu ideaalne klient töötab kodus või kodust väljas?
·         Milline on tööprofiil minu ideaalsele kliendile – täitevjuht, juhataja, tööline, eraettevõtja, kodune vanem jne.
·         Milline on minu ideaalse kliendi majapidamise neto sissetulek?
·         Milline on mu ideaalse kliendi haridustase?
·         Kas mu ideaalsel kliendil on eelarves ruumi minu toote/teenuse jaoks ühel korral, juhuslikult või pidevalt?
·         Kuidas mu ideaalne klient mu toodet/teenust kasutab – kas see ostetakse endale või kingituseks?
·         Kas mu ideaalne klient kulutab internetis palju, veidi või natuke aega?
·         Kust mu ideaalne klient minu toodet/teenust otsib? Kas nii online´is kui ka kuskilt kohapealt?
 
Kui need asjad juba välja on kirjutatud, peaks olemas olema pilt sellest, kuhu oma sõnumit paigutada ja kuidas oma sõnumiteksti kirjutada.

Internetiturunduse plaani samm nr.2 – eesmärkide valimine

Nii, kuhu oma reklaamid paigutada? Kooskõlastatud pingutus paljudel lehtedel ja tegevuskohtadel, mida su kliendid üldiselt tihti külastavad, on kõige tõhusam turunduskampaania. Kui sind on paljudes kohtades, siis on su nähtavus ja sõnum palju tugevam. Täiendavad lehed, keda võid oma külastajatele reklaamida, kes näevad siis seal ka sind, pakuvad sinu sõnumile suurepärast kindlust. Hästi reklaamitud puhkuseleheküljed on väga head kohad, millele mõelda.
 
Kui mõtled lehe või uudiskirja peale oma reklaami jaoks, vaata selliseid tegureid nagu liiklus, otsingumootori paigutust, kõrvalised lingid (kui palju kohti sellega seotud on), praeguste reklaamide kvaliteet ja sõnumite tüübid, mida neis esitatakse. Kas sinu omale on juba palju konkurente või täiendab reklaam sinu äri? Kas reklaamidel pole sinu äri ja lehe üldise liiklusega üldse midagi ühist? Need kõik on vihjed, et määrata parim sobiv sõnum lehe liikluse jaoks.
 
Klikkimise eest makstavad (PPC) reklaamid on veel üks võimalus su internetiturunduse kampaania jaoks, aga see võib olla hirmutav kui oled selles uus. Kui oled klikkimise eest makstavate reklaamide alal uus, ole kohtades, mis lubavad päevastele kulutustele limiite peale panna. Google on hea näide. See aitab ka proovida ja kindlaks määrata kõige tõhusamaid võtmesõnu kui tähelepanelikult uurida PPC kampaania statistikat.
 
Konversiooniaste on tähtis mõõtmisriist. Pead vaid kindlaks tegema, mida sa täpselt oma turunduskampaania jaoks mõõta tahad. On see müügijärjekord? Uudiskirja tellijad? Tasuta e-raamatu allalaadimised? Konversiooniaste on klikkide arv, mida on vaja, et saavutada oma sihtmõõt. Lehel võib olla 1000 külastust, 14 klikki ja 1 müük päevas. Sinu konversiooniaste on 1:14 või 7,1%. Teiste sõnadega, 7,1% klikkidest on tekitanud müügi selle perioodi jooksul.
Oma konversiooniastme lähedane uurimine ütleb kiiresti, mis töötab ja mis mitte. Ära kahtle oma reklaame muuta või ümber teha kui vaja. See on protsess pidevas liikumises, kuni leiad parima. Pea meeles ka seda, et reklaam võib ühes kohas toimida suurepäraselt, aga teises mitte.
Tegevus:
Tee valmis arvutustabel või dokument, mida sisestad kõikidele lehtedele ja tegevuskohtadele, milliseid sa kaalud oma internetikampaania jaoks. Sa leiad tasuta arvutustabeli faili versiooni nimega „Ad Planning Guide“ (Reklaamiplaani teejuht), mis aitab otsa peale leheküljel Under the Awning “ Gift % Specials“ alt.

Internetiturunduse plaani samm nr.3 – eelarve

Kuigi mõned arvavad, et see peaks olema esimene samm, siis reaalselt mõeldes võiks eelarve on turundusplaani jaoks teha siis, kui on olemas juba ettekujutus kulutustest. Seda saab alles siis teha kui sihtmärgid on välja mõeldud. Ilmselt on sul juba mingi arv välja mõeldud kui palju tegelikult võid kulutada, nii et mine tagasi oma turunduskampaania lehe juurde ja liida kokku kõikide reklaamikohtade kulu, mida teha tahaksid, kokku. Arvatavasti ületab kogusumma kogu kulutamise limiidi.
Tegevus:
Nüüd käi see nimekiri läbi ja pane reklaamid tähtsuse järjekorda, kust sa arvad kõige rohkem näitamist ja tulemusi saavat, mis su eelarvesse mahuvad. Ülejäänud pane ootejärjekorda. Pea meeles – kui su reklaamid hakkavad juba tulemusi andma, võid alati tagasi minna ja selle nimekirja järgi oma turunduskampaaniat laiendada.
 
Kui oled seotud klikkimise eest makstavate reklaamidega, siis kontrolli seda esimesel nädalal igapäevaselt ja jälgi oma tulemusi veendumaks, et maksad ikka tulemuste eest.
Ära unusta kaaluda reklaamide vahetust ja kaubavahetust kui oma makse- ja turunduseelarve osa. Paljud lehed vahetavad uudiskirjade reklaame või banner-reklaame nii nagu sina. Kunagi ei tee halba küsida.

Internetiturunduse plaani samm nr.4 – oma reklaami sisu loomine

Internetiturundus toimib kõige paremini siis, kui keskendud ainult ühele või kahele asjale. Sul võib olla ju palju erinevaid tooteid, aga vali neist üks või kaks asja, mis müüvad hästi ja siis saadki oma sihtturule hea ligitõmbaja turunduskampaania jaoks.
 
Järgmisena küsi endalt: „Mida ma müün“? harva on see toode või teenus. Sa müüd hüve, midagi sellist, mis mõjub tundetasandil. Kui müüd õngi, siis näiteks müüd sa järvekoletise õnge otsa püüdmise elevust. Kui müüd kosmeetikat, müüd hoopis ilu.
 
Kõige edukamad reklaamid kasutavad sõnu, mis klienti puudutavad. Kasuta sõnu sina ja teie, ära kunagi keskendu sõnadele mina, minu või meie. Loo mitmeid emotsionaalseid tootega seotud sõnu – lõbu, mugavus, lõõgastus, ergutus, sõltuvust tekitav – ja kasuta vähemalt üht neist oma reklaamis.
 
Kupongid on samuti väga tõhus turundusvahend. Neid on lihtne jälgida kas siis manuaalselt või automaatse ostukaartide süsteemiga. Kasuta erinevaid koode erinevate reklaamide asukohtades ja näed kiiresti, millised kõige rohkem tähelepanu saavad.
Tegevus:
Loo tekstireklaam iga asja kohta oma internetiturunduse kampaania jaoks, kasutades vähemalt ühte kuni kolme peamist võtmesõna tekstist. Tekstireklaamid on tavaliselt 60 tähemärki laiad ja 3, 5 või 10 rida pikad.
 
Kui sul on tekstireklaamid olemas, vaata üle oma bannerireklaamid. Kas pead neid puhkuse-teemalise sõnumiga uuendama? Kas igal kujutisel on korralik ALT tag? Kas graafika on õigesti optimeeritud suuruse (alla 20-50kb) ja resolutsiooni (72dpi) suhtes?
Internetiturunduse plaani samm nr.5 – oma reklaamide jälgimine ja seire
 
Jälgides ja reageerides oma kampaania edu on kriitilise tähtsusega säilitamaks tõhusat turunduskampaaniat. Alates veebilehe ja klikkimise statistikast, on palju viise, kuidas kindlaks teha, mis toimib ja mis mitte. Tähelepanelik olles õpid oma reklaamide hulka tundma ja kuidas neid parimate tulemuste saamiseks parandada.
 
Jälgimisnippide seas on spetsiaalsete kupongide või müügikoodidee kasutamine iga reklaami juures, seades sisse eraldi sisenemisleheküljed oma lehel igale reklaamile ja kasutades ära teenust, mis aitab liikumist jälgida. Näiteks ostukeskuse teatmik nagu Under the Awning annavad su toote kohta infot. On olemas reklaamikorraldamise teenused, mis aitavad jälgida reklaamide suutlikkust, näiteks phpAdsNew, tasuta teenus, mida on lihtne kasutada ja mis pakuvad võimsat reklaamijälgimise korraldust ja toetust.
Tegevus:
Esimese kahe nädala jooksul vaata oma erinevate reklaamide tulemused üle igapäevaselt. Kirjuta need oa jälgimislehele üles ja otsi trende ja mustreid. Millised on suutlikumad, kus ja miks? Kui mõni ei toimi, asenda need teistega, mis toimivad või proovi oma ootejärjekorrast mõnda teist. Kui on olemas juba mustriülevaade ja reklaamikorraldus, siis tead paremini kui tihti pead oma turunduskampaaniat jälgima.
 
Edukad puhkuse internetiturunduse kampaaniad on iga äri käeulatuses, ükskõik milline eelarve ka on. Järgides neid põhilisi turundusplaani samme ja pühendudes asja lõpule viimisele, võid luua väga tulusa turunduskampaania ning väga olulise tulu investeeringute tagastusena.
 
Häid müüke teile sellel aastal!
 

Google AdSense

Teema: Rakenduste turundus 18 Aprill 2010 | Avalda arvamust (78)
Google AdSense

Milleks Adsense kasulik on?

Google kasutab oma internetiotsingu tehnoloogiat, et pakkuda reklaame, mis põhinevad veebilehe sisul, kasutaja geograafilisel asukohal ja teistel faktoritel. See läbi Google´i käiv reklaamisüsteem võib kasutada AdWordsi. AdSense´ist on saanud populaarne veebilehtedele reklaamide ülespanemise meetod, sest reklaamid on vähem pealetükkivamad kui enamik bannereid ja reklaamisisu on enamasti leheküljega seotud. Adsense kodulehekülg siit.
 
Paljud veebilehed kasutavad AdSense´i sisu rahaks tegemiseks. AdSense on eriliselt oluline olnud reklaamitulu tooma väikestele veebilehtedel, millel pole piisavalt rahalisis vahendeid, et arendada reklaamimüügi programme ja müügi inimesi. Et täita veebileht reklaamidega, mis on ülejäänud lehega kooskõlas, evivad veebimeistrid veebilehtedel lühikesi skripte. Veebilehed, mis on väga sisukad, on selle reklaamiprogrammiga väga edukad olnud, nagu on märgitud paljudes uurimustes AdSense´i kohta.
 
Mõned veebimeistrid pingutavad väga, et oma enda AdSense´i sissetulekut suurendada. Seda teevad nad kolmel viisil:
1.    Nad kasutavad laiaulatuslikku liikust tekitavaid tehnikaid, kaasa arvatud, aga mitte piiratud online reklaamid.
2.    Nad loovad oma veebilehele väärtusliku sisu, mis meelitab AdSense´i reklaame, mis klikkides maksavad välja kõige rohkem.
3.    Nad kasutavad tekstisisu oma veebilehtedel, mis julgustab inimesi reklaamidel klikkima. Pange tähele, et Google ei luba veebimeistritel kasutada fraase nagu „Kliki minu AdSense reklaamidel“, et klikkide arvu suurendada. Vastuvõetavad fraasid on „Sponsorlink“ ja „Reklaamid“

Tüübid

AdSense sisestusteks
Aasta 2005 mais kuulutas Google välja piiratud osalusega beeta versiooni AdSense sisestusteks programmist, AdSense´i versiooni, mis töötab RSSi ja Atomi sisestustel, millel on rohkem kui 100 aktiivset tellijat.
AdSense sisestusteks töötab pannes kujutised sisestusse. Kui kujutist kuvatakse RSSi lugejal või veebi brauseril, kirjutab Google reklaamitava sisu kujutisse, kuhu see naaseb. Reklaami sisu valitakse põhinedes sisestuse sisul, mis kujutist ümbritseb. Kui kasutaja kujutisel klikib, siis suunatakse ta edasi reklaamija veebilehele, samamoodi kui tavalised AdSense´i reklaamid.
AdSense sisestusteks oli beeta staatuses kuni 15. augustini aastal 2008, kui see sai saadavaks kõigile AdSense´i kasutajatele.
AdSense otsinguteks
AdSense´i tavalise programmi kaaslasena lubab AdSense otsinguteks veebilehtede omanikel asetada Google´i otsingukastid oma veebilehtedele. Kui kasutaja otsib internetti või veebilehte otsingukastiga jagab Google kõik tulud, mis nendest otsingutest tuleb, veebilehe omanikuga. Väljaandja saab aga raha ainult siis, kui lehekülje reklaamidel on klikitud: AdSense ei maksa väljaandjatele ainult otsingute eest.
AdSense mobiilidele
AdSense mobiilidele lubab väljaandjatel tulu tekitada oma mobiilsetelt veebilhetedelt, kasutades märgitud Google ´i reklaamie. Nii nagu Adsense sisule, liidab Google reklaamid veebilehe sisule – antud juhul mobiilsele veebilehele.
AdSense domeenidele
AdSense domeenidele lubab reklaame paigutada domeeninimedele, mis pole veel arenenud. See pakub domeeninime valdajatele viisi, kuidas muidu nagu surnud domeeninimi rahaks teha.
AdSense videole
AdSense videole lubab videosisuga väljaandjatel tulu saada, kasutades reklaamipaigutust Google´i laiahaardelises reklaamivõrgustikus.

 

Seotud postitused


Google Analytics
Google AdWords

Hoiame sind kursis

Soovid saada infot meie viimastest postitustest, teadetest ning lisadest siis täida allolev vorm.

Sinu e-post hoitakse 100% kaitstud!